Forside

Jeg løser som strategicoach to typer af opgaver:

 • Konsulentarbejde for virksomheder – typisk relateret til ledelse
 • Coaching for enkeltpersoner – det handler om selv-ledelse, konflikthåndtering mm.

I erhvervslivet – konsulentarbejde for professionelle aktører:
Kan eksempelvis handle om ledelsesmæssige udfordringer omkring drift, forandring og af generel forretnings-/udviklingsmæssig karakter.

Det kan handle om personlig- eller ledelsesudvikling/ledersparring, teambuilding eller et foredrag med et bestemt fokus og aftalt formål.

Det kan også handle om rekruttering, om medarbejderforløb individuelt eller i grupper eller andet konsulentarbejde – mine erfaringer er både brede og dybe – se mere under sektionen om mit erfaringsgrundlag her.

Coaching for enkeltpersoner:
Kan eksempelvis handle om målformulering, konflikthåndtering, kommunikation og udvikling – og dermed altid i en eller anden form om selv-ledelse: Vi kan ikke altid ændre på en situation – men vi kan ændre på vores egen tilgangsvinkel og dermed skabe ændringer i termer af fokus og/eller ressourcer – og dermed de ønskede forandringer.

Hos mig er du velkommen uanset om du er m/k, og uanset alder, kommer fra byen eller landet, og dine udfordringer kan for såvidt være af både privat og erhvervsmæssig karakter – ”det hele menneske” er i fokus – det vigtige er, at du er seriøs omkring dine udfordringer.

Sammenhængen er – på overfladen – ret enkel at skitsere:

 • Der er et overlap mellem flere af de redskaber, der anvendes i det professionelle og i det private liv.
 • Der er et overlap mellem de personlige egenskaber, vi har med i det professionelle og i det private.
 • Der er et overlap mellem de erfaringer, det humør, de tankemønstre, vi har med os overalt
 • Og så er der de (redskabsmæssige) elementer, der anvendes i enten det professionelle eller det private – selvledelsen har du uundgåeligt med dig overalt. Udvalgte elementer trækker du på i nogen situationer – og ikke i andre.

Mine erfaringer og kompetencer gør mig til en værdifuld sparringspartner på begge områder, som man – noget forenklet kunne illustrere på denne måde:

Har man eksempelvis:

 • Udfordringer med at kommunikere
 • Udfordringer med temperamentet
 • Udfordringer med at prioritere
 • Udfordringer med konflikthåndtering
 • Udfordringer med at håndtere forandringer

Så har man det typisk begge steder – så måske ser virkeligheden mange gange mere sådan ud – altså med en noget større fællesmængde:

Hvordan ser det ud for dig…?

 • Får du det maximale ud af dine stærke sider?
 • Er dine mindre stærke sider svage sider – eller indsatsområder?
 • Oplever du, at nogen mennesker / situationer volder de samme problemer igen og igen?
 • Hvad ville det betyde for dig, hvis du blev bare 10% bedre til at tackle dine udfordringer hver dag?
 • Er du skarp på, hvordan andre ser dig? – Og hvad bruger du det til?